מועמדים לראשות עיריית הרצליה ב-2008

הרצליה
עתיד
הרצליה
הרצליה
אחד משלנו
הרצליה
מועמדים לראשות עיריית הרצליה ב-2013
הרשימות המתמודדות לעירייה ב-2008
עתיד
הרצליה
להשאיר את הילדים בהרצליה
הרצליה
מערב הרצליה
הרצליה
הרצליה אחת
הרצליה
הרצליה למען תושביה
הרצליה
חדשות מקומיות הרצליה
29 ביולי זמן השרון

מועמד חמישי בהרצליה: שמואל סעדיה יתמודד על ראשות העירייה ברשימת "הרצליה למען תושביה"

Facebook Connect